เกมชีวิตจริง ผจญภัย เอาตัวรอด

——————————————————————————————————————————
– ตัวทับไม่สามารถทับเซิฟอื่นได้ อาจทำให้ไฟล์เสีย จะทำให้เล่นเกมไม่ได้ แนะนำให้โหลดตัวเต็ม